پیشینه تاریخی لوطی ها

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسول نفیسی – جامعه شناس: گروه های اجتماعی ای که به نام لوطی ها و داش ها در ایران شناخته می شوند دارای هویت تاریخی مشخصی هستند و زمانی به حکومت هم رسیدند (حکومت صفاریان) این عیاران نخست با صوفیان و سپس روحانیت پیوند خوردند.