استفاده بنیادگرایان از دستاوردهای مدرنیته

28 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسول نفیسی – جامعه شناس: آموزش و پرورش همگانی یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنتیه مورد سوءاستفاده بنیادگرایان قرارگرفته و از آن برای ترویج افکار واپسگرایانه خود استفاده می کنند.