همکاری اطلاعاتی روسیه

28 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رجب صفروف – مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه: سیاست های شکست خورده پیشین ترکیه و همکاری اطلاعاتی روسیه با دولت ترکیه علیه کودتا، اردوغان را وادار به نزدیکی با روسیه کرده است.