سیاست آمریکا باعث تشنج در منطقه است

16 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رجب صفروف - مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه: آمریکا با حمایت از گروه های میانه روی سنی و عدم آشنایی با ایدئولوژی آنها، باعث متشنج شدن بحران سوریه شده است