آزمایش موفق جنگ افزارهای روسیه

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای مسلح روسیه در سوریه با دو دستاورد مثبت به خانه بازگشتند: یکی بازگشت موفق روسیه به خاورمیانه و نمایش توان تغییرات ژئوپولتیکی جهان بود. دوم: آزمایش موفق جنگ افزارهای نوین روسیه در عملیات واقعی جنگی در سوریه.