نبود دلایل موجودیت سیاسی

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیروز مجتهدزاده – کارشناس ژئوپلیتیک – تهران: من هم با استقلال کردها موافق اما کردها ابتدا باید دلایل موجودیت سیاسی ملت خود را بدست آورند. آنان هنوز نتوانسته اند اختلافات میان خود را حل کنند.