رای هفتم اسفند و رهبر واقعی مردم

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر نورالدین پیرموذن - نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی: مردم در هفتم اسفند با رای به لیست معروف به انگلیسی یک کارت قرمز به حکومت، صداوسیما و شورای نگهبان دادند چون آقای خاتمی با یک پیام سه دقیقه ای نشان داد رهبر واقعی کیست.