اجماعی بین المللی؛ چاره ای در برابر تهدید جهانی پیونگ یانگ

17 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پاتریک ترل، پژوهشگر ارشد در امور خلع سلاح اتمی در دانشگاه دفاع ملی آمریکا معتقد است که موضوع همکاری آمریکا با روسیه یرای حل بحران کره، موضوع جدیدی نیست و این همکاریها همواره وجود داشته است.