شخصیتی با اجماع همگانی

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرویز رحیم – استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین – اربیل: عراق از شکاف های ملی و مذهبی رنج می برد و آقای عبادی فاقد پایگاه اجتماعی ست. در عراق امروزی باید شخصیتی روی کارآید که اجماع همه گروه ها را با خود داشته باشد.