نهادهای مدنی در برابر پولشویی

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امید معماریان – روزنامه نگار: در کشورهایی مثل ایران که سیاستمداران مصون از مجازاتند، و نمی گذارند نهادهای مدنی کار خودشان را انجام دهند اعتراضات عمومی علیه فساد و پولشویی کمتر دیده می شود.