آتش نشانی تهران بدون تجهیزات مدرن

13 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امید معماریان – روزنامه نگار: واکنش ها نشان داد که جامعه آماده مقابله با حوادثی بزرگ نیست در حالی که تهران در برابر زمین لرزه بشدت آسیب پذیر و آتش نشانی از فناوریهای مدرن بی بهره است.