پیمانکار مشاور سد گتوند

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناصر کرمی - کارشناس محیط زیست: پیمانکار مشاور طرح انتقال آب خزر به سمنان همان مشاور ساخت سد گتوند است. سدی که هزاران میلیارد تومان خسارت بجای گذاشته است.