تاثیر تفاوتهای قومی و جغرافیایی در شیوه های مبارزه

19 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نعیمه دوستدار – فعال حقوق زنان: کنشگران جنبش زنان در شیوه ها و تاکتیک ها باید تفاوتهای قومی؛ جغرافیایی را رعایت کنند و انتظار نداشته باشیم همان روش هایی که در سوئد موفق بوده، در ایران هم جواب بدهد.