اراده سیاسی برای لغو اعدام

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نادر وهابی- استاد جامعه شناسی - دانشگاه پاريس: در جوامع دمکراتیکی همچون فرانسه هم اگر اراده سیاسی دولت میتران نبود؛ تا همین امروز هم ما شاهد این مجازات بودیم.