تغییر قانون اساسی نظامیان بسود ترکیه است

13 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نادر حبیبی – کارشناس اقتصاد خاورمیانه – ماساچوست آمریکا: تغییر قانون اساسی نظامیان، امکان رشد بخش خصوصی در همه جای ترکیه را فراهم می آورد و به رئیس جمهوری ۵ سال امکان اجرای برنامه هایش را می دهد.