تغییر ساختار ارتش ترکیه

06 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نادر انتصار - استاد روابط بین الملل دانشگاه آلابامای جنوبی: آقای اردوغان از آغاز بدست گرفتن قدرت هدف تغییر ساختار ارتش را برای کاهش خطر کودتا علیه خود را دنبال می کرده است.