صداوسیما ابزار تبلیغاتی حکومت

08 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصطفی عزیزی- تهیه کننده و برنامه ساز پیشین صدا و سیما- تورنتو: جمهوری اسلامی نظامی ایدئولوژیک است و صداوسیما را ابزار تبلیغاتی خود می داند و نخواهد گذارد که این ابزار به بخش خصوصی واگذار شود.