پیامد انتصاب روحانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت

22 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی کاظمیان – روزنامه نگار: اگر روحانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت جانشین هاشمی شود، این انتصاب در منازعه میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه بسود حسن روحانی موثر می افتد.