خطر برخورد نظامی با ایران

30 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی انواری- تحلیلگر سیاسی مسائل ایران و آمریکا: اگر ایران سیاست توسعه طلبانه خود در خاورمیانه را تغییر ندهد، برخورد نظامی با ایران لااقل در یک سطح محدود حتمی ست.