جایگاه روس گرایی و غرب گرایی در ساختار قدرت ایران

14 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراد ویسی، روزنامه نگار: در ایران دو بلوک قدرت وجود دارد یکی دولت و دیگری سپاه و رهبری، که سپاه و رهبری مایل به گسترش روابط با روسیه هستند و امریکا را دشمن می دانند.