انتقام از مردم

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجتبی واحدی – تحلیلگر سیاسی: آقای خامنه ای پس از شکست در انتخابات مجلس با در پیش گرفتن سیاست های تندتر در پی انتقام مردم است برای همین یک مدیر سختگیرتر را رئیس صداوسیما کرده است.