دادگاه روحانیت به اتکای رهبری و یک آیین نامه است

11 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد تقی کروبی - مدرس مهمان در مرکز حقوق بین الملل و تطبیقی بریتانیا – لندن: یک آیین نامه برای دادگاه ویژه روحانیت تنظیم شده و به امضای رهبری رسیده که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ حقوقی، در تقابل با قانون اساسی جمهوری ست.