دوم خرداد: گفتمان اصلاح طلبی و حقوق مردم

03 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدتقی کروبی – فعال سیاسی: امروز بیستمین سالروز دوم خرداد است که گفتمان اصلاح طلبی و حقوق اساسی مردم مورد توجه قرار گرفت و سخنان روحانی خطاب به سپاه و بسیج برابر با قانون اساسی ست.