رفع حصر و بهبود اقتصادی

13 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدصادق جوادی حصار – روزنامه نگار – ایران: اگر حسن روحانی بتواند اموری همچون رفع حصر و بهبود شرایط اقتصادی را واقعیت بخشد، رقیب نیرومندی پیش روی وی نخواهد بود.