سهم ۷۰ درصدی بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدصادق جوادی حصار – روزنامه نگار: باید دید چه چیزی عامل ناتوانی بخش خصوصی ایران در انجام پروژه های بزرگ بوده و چرا ۷۰ درصد مالکیت صنایع در دست بخش شبه دولتی است؟