حمایت هاشمی از جامعه مدنی پس از ۸۸

21 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدصادق جوادی حصار – روزنامه نگار: آقای هاشمی پس از سال ۱۳۸۸ کاملا جانب جامعه مدنی ایران را گرفته و تلاش می کرد با قانون و پشتیبانی افکار عمومی، وجه جمهوریت نظام را تقویت کند.