ایران: حفظ اسد و راه تدارکاتی به حزب الله

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد منظرپور – سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا: ایران در پی تثبیت اسد و مهمتر از آن، حفظ کریدور تدارکاتی برای حزب الله لبنان و نگرانی اش از قدرتگیری نیروهای جهادی و قطع این راهرو است. روسیه در پی حفظ پایگاه خود در بندر طرطوس سوریه و انتقال مسالمت آمیز قدرت و حفظ ساختار نظام سوریه است.