نحوه کار جشنواره کن

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد حقیقت - مشاور جشنواره کن: انتخاب فیلم ها در درجه اول برعهده مدیر جشنواره است اما نحوه انتخاب فیلم هم به واسطه روابط؛ معرفی و شناخت مدیران جشنواره از یک فیلمساز است و هم توجه به آثار چهره های ناشناخته.