انبوه آثار ارسالی فیلمسازان ایرانی به جشنواره

24 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد حقیقت – منتقد فیلم و از مشاوران جشنواره جهانی فیلم کن: بیش از هفتاد فیلم از ایرانیان خارج کشور و انبوه بیشماری فیلم از داخل ایران به دفتر جشنواره کن رسیده که یکی از همکاران با تعجب می گفت ایرانی ها کاری بجز فیلمسازی ندارد؟