توجه جشنواره به توصیه منتقدان و پخش کنندگان فیلم

24 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد حقیقت – منتقد فیلم و از مشاوران جشنواره جهانی فیلم کن: کمیته ای مسئول بازبینی فیلمهاست و گاهی چند دقیقه از فیلم دیده شده و کنار گذاشته می شود اما توصیه منتقدان آشنا برای جشنواره، تهیه کنندگان و پخش کنندگان بین المللی مورد توجه دفتر جشنواره قرار می گیرد.