تفاوت تعامل و پیشبرد اهداف

13 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میثم بادامچی – پژوهشگر فلسفه سیاسی – دانشگاه باغچه شهیر – استانبول: ییلدریم مهندس و مدیری توانا است که با نگاه پیشبرد صددرصد یک هدف، توانسته پروژه های موفقی را اجرایی کند؛ اما داووداوغلو استاد روابط بین المل اهل تعامل و گفتگوست.