عدم آمادگی همکاری و همزیستی دو ملت

28 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر – مدیر پیشین بخش فارسی رادیو اسراییل: شوربختانه دو ملت اسراییل و فلسطین از نظر روحی آمادگی همکاری و همزیستی با همدیگر را ندارند تا طرح دو کشور امکانپذیر شود.