اسراییل متحد اعراب در مقابل جمهوری اسلامی

03 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناشه امیر – روزنامه نگار: امروز تحولی در خاورمیانه عربی در جریان است و کشورهای عربی دریافته اند اسراییل نه دشمن بلکه دوست آنان در مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی ایران بعنوان دشمن اصلی آنان است.