دوستی دیرینه ایران و اسراییل

10 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر – روزنامه نگار: یهودیان یکی از قدیمی ترین اقوام ساکن ایران هستند و شماری از آنان پس از آزادی از اسارت بابل توسط کورش به ایران آمده و شهر اصفهان کنونی را به دلیل همگونی آب و هوایی با اورشلیم بنا کردند.