تداوم سرکوب مذهبی در ایران از میان رهبران اقلیت و اکثریت دینی

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناشه امیر، تحلیلگر مسایل خاورمیانه معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر سرکوب و بازداشت افراد از میان اقلیتهای دینی و نوکیشان مذهبی، برخی از روحانیون شیعه از جمله کاظمینی بروجردی را نیز به زندان انداخته است.