کاهش ضریب اطمینان راستی آزمایی برجام، با ابهامات بخش تی

26 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر تحلیلگر سیاسی مسایل ایران معتقد است که دولت پرزیدنت ترامپ مصمم است که به نواقص توافق برجام و فعالیتهای موشکی ایران که به نگرانی های جامعه جهانی دامن زده است، پایان دهد.