تغییر اساسنامه حماس و سازش با فتح، بازگشتی تاکتیکی و نه استراتژیک

04 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اسراییل، با اشاره به اینکه تغییر اساسنامه حماس، یک اقدامی تاکتیکی است معتقد است که حماس زیر فشار کشورهای عربستان و امارات متحده عربی، مصر و اردن تن به سازش با جنبش فتح داده است