تشدید بحران لبنان با استعفای سعد حریری

25 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر، تحلیلگر مسایل خاورمیانه از اورشلیم احتمال میدهد که حزب الله مورد حمایت ایران، بتواند از خلا سیاسی موجود در لبنان در پی استعفای حریری، بتواند به نفع خود استفاده کند.