موارد نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل

25 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر، تحلیلگر سیاسی در اورشلیم با اشاره به تاریخچه و مرامنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، عنوان کرده که این شورا در سال دو هزار و یازده از نماینده گروه تروریستی حماس برای اشاعه مواضع ضداسراییلی دعوت بعمل آورده و اصول اولیه خود را زیر پا گذاشته است.