اهمیت استراتژیک یمن برای ایران

06 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسراییل در پاسخ به انتقاد مصطفی تاج زاده در خصوص حضور مستشاری ایران در یمن معتقد است که یمن از اهمیت استراتژیک ویژه ای برای ایران و تسلط بر عربستان یعودی برخوردار است؟