نتانیاهو خواهان صلح نیست

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مئیر جاودانفر – استاد علوم سیاسی: متاسفانه نه دولت اسراییل خواهان صلح است؛ نه فلسطینی ها. در تاریخ معاصر اسراییل، نتانیاهو یکی از دشمنان صلح با فلسطینی هاست. او نه فقط به مذاکرات صلح؛ بلکه به منافع اسراییل زیان های بسیار رسانده است