حزب بعث و ارتش: پایگاه سنی ها

14 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهرزاد بروجردی - استاد علوم سياسی دانشگاه سيراكيوز: حزب بعث و ارتش دو نهاد بسیار مهم قدرت عراق بودند که در کنترل سنی ها بود و با از بین رفتن این دو نهاد و روی کارآمدن شیعه نگرانی سنی ها را در پی داشت آمدن داعش به عراق زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورد.