تنش شدید در سینما بازتاب تنش در جامعه است

22 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهرداد قاسم فر- کارشناس حوزه سینما: تنش شدید در نشست خبری نمایش فیلم «قاتل فراری» تابعی از جریان های پرتنش درون جامعه است که در خانواده سینما نیز بازتاب می یابد اتفاقاتی که در دهه چهل خورشیدی هم همین تنش ها دیده شده است.