سیاستمداران و میلیونها دلار مالیات

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مهرداد درویش پور – جامعه شناس: خشم افکار عمومی غرب از افشای اسناد این است که شهروندان می پرسند چرا آنان باید مالیات بدهند و سیاستمداران از پرداخت میلیونها دلار مالیات خود بگریزند.