ایران یکی از ده کشور پرجاذبه توریستی با درآمد اندک

06 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهرداد درویش پور – جامعه شناس: حدود ۱۰٪ تولید ناخالص ملی کشورها از راه گردشگری تامین می شود در حالی که سهم ایران تنها کمی بیش از ۲٪ است در حالی که این کشور یکی از ده کشور اول پرجاذبه توریستی در جهان است.