حضور چشمگیری تئاتر ایران در جشنواره های جهانی

15 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی مشهور – کارورز تئاتر: در این چند سال اخیر تئاتر ایران رشد و گسترش بی سابقه ای یافته و به جشنواره های جهانی نیز راه یافته اما مشکل بودجه لازم برای حضور در این جشنواره هاست.