چرا آرامگاه کوروش یا همان ذوالقرنین قرآن؛ باید متروکه باشد؟

06 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مهدی خزعلی – مدیر انتشارات حیان – تهران: اگر کوروش کبیر بنا به نصر صریح قرآن همان ذوالقرنین و یکی از پیامبران الهی ست، پس چرا وقتی این همه امامزاده بدون اصالت روشن را تکریم می کنند اما آرامگاه کورش متروکه باشد؟