دولت احمدی نژاد فاسدترین دولت

22 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی عربشاهی – دبیر پیشین دفتر تحکیم وحدت: جریان اقتدارگرا در زمان دولتهای هاشمی و خاتمی، با شعار مبارزه با فساد اقتصادی حرکت کرد و دولت احمدی نژاد با همین شعار پیروز شد؛ اما خودش فاسدترین دولت جمهوری اسلامی بود.