بیم و هراس از توان نظامی آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی تحرکات غیرایمن و غیرحرفه ای

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متیو مکینس- پژوهشگر ارشد اندیشکده اینترپرایز در آمریکا ضمن بررسی دکترین نظامی ایران می گوید که علت عمده تحرکات ایران در خلیج فارس، بیم و هراس از توان نظامی آمریکا در خلیج فارس است.