موافقت رهبران جمهوریخواه با دوستی با ویتنام

13 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود کاظم زاده - استاد علوم سیاسی دانشگاه سم هیوستون، تگزاس: رهبران ارشد حزب جمهوریخواه مثل سناتور مک کین مایل به دوستی با ویتنام (دشمن دیروز) هستند؛ اما با تعمیم سیاست دشمنان دیروز به دوستان امروز به خاورمیانه مخالفند.